Lập Di chúc thừa kế là gì?

Lập Di Chúc Thừa Kế: Văn Bản Thể Hiện Ý Chí Cuối Cùng

Việc lập Di Chúc góp phần đảm bảo sự phân phối tài sản hợp lý, công bằng theo mong muốn của người đã khuất, đồng thời giảm thiểu tranh chấp và mâu thuẫn giữa các bên thừa kế.

Lập Di chúc thừa kế là gì?

Lập Di chúc thừa kế là việc cá nhân thể hiện ý chí của mình về việc phân chia tài sản của bản thân sau khi qua đời cho người khác. Di chúc là văn bản có giá trị pháp lý, giúp đảm bảo phân chia tài sản theo ý muốn của người đã khuất một cách hợp pháp và công bằng, tránh những tranh chấp sau này.

Ai có thể lập Di chúc thừa kế?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, mọi cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền lập Di chúc. Nghĩa là người lập di chúc phải:

  • Đủ 18 tuổi trở lên.
  • Minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép khi lập di chúc.

Di Chúc có thể được lập theo hai hình thức:

1. Di Chúc viết tay:

  • Do người lập Di Chúc tự viết tay và ký tên đầy đủ.
  • Cần đảm bảo rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa, sửa chữa.

2. Di Chúc công chứng:

  • Được lập tại văn phòng công chứng với sự chứng kiến của công chứng viên.
  • Tăng tính pháp lý và độ tin cậy cho Di Chúc.
Chat Zalo
0962 536 186