Lưu ý khi lập Di chúc thừa kế

  • Di chúc phải được lập theo đúng quy định của pháp luật, nếu không sẽ không có hiệu lực pháp lý.
  • Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.
  • Sau khi lập di chúc, người lập di chúc nên thông báo cho người thừa kế biết về việc lập di chúc và nội dung của di chúc.
  • Nên lưu giữ di chúc ở nơi an toàn để tránh bị thất lạc.

Tư vấn chuyên nghiệp về Di Chúc Thừa Kế:

Để đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và đầy đủ cho Di Chúc Thừa Kế, Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên môn. Luật sư sẽ giúp Quý vị:

  • Hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến Di Chúc.
  • Tư vấn hình thức lập Di Chúc phù hợp.
  • Soạn thảo Di Chúc theo đúng quy định, đảm bảo tính pháp lý.
  • Lưu trữ Di Chúc an toàn và bảo mật.
Chat Zalo
0962 536 186