Thẻ Tỉnh Bình Dương

Danh Sách Quận Huyện Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương được chia thành 9 đơn vị Hành chính bao gồm: 4 Thành phố 1 Thị xã 4 Huyện  Trong đó, huyện Dầu Tiếng có diện tích lớn nhất và thành phố Thuận An có dân số nhiều nhất. Bình Dương là tỉnh kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ nói riêng và Miền Nam nói chung.
Chat Zalo
0962 536 186